Condicions Legals del registre a FCMPlus

D’acord amb l’article 5 de la LOPD, us informem que les vostres dades s’han incorporat al fitxer FCM PLUS, el responsable del qual és la Federació Catalana Motociclisme. Les vostres dades es tractaran amb l’única finalitat de facilitar-vos promocions i avantatges com a usuari de FCM PLUS. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a Federació Catalana de Motociclisme, C/ Enric Granados 112, 2n 1a, 08008 Barcelona. També podeu exercir els vostres drets enviant un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda, a l'adreça contacta@fcmplus.cat.